This video is no longer available

4 Views· 03/01/23· Film & Animation

Bridge of Dragons (1999)


Gjatë një lufte të dhunshme për pushtet në Japoni, vrasësi në dukje i ftohtë dhe pa emocione Warchyld përballet me një konflikt të ndërgjegjes për herë të parë dhe refuzon të vrasë një njeri krejtësisht të pambrojtur. Duke vërejtur ngurrimin e Warchyld për të zbatuar urdhrin e marrë, shefi i tij e bën Warchyld një shënjestër .

Show more


0 Comments